Brasiliansk Jiu-Jitsu - bra träning för Barn & Ungdom

Sedan något år så erbjuder Föreningen Telge BJJ&MMA träning i brasiliansk jiu-jitsu för barn och ungdomar. Det innebär att man kan börja träna brasiliansk jiu-jitsu från och med att man fyllt 4 år. Träningen och teknikerna är självklart anpassade för barn och ungdomar.
I vår barn- och ungdomsträning så kommer du se att vi har samma högkvalitativa tränare som i den vanliga verksamheten, vilket gör det lätt att senare flytta mellan grupperna.

BJJ för barn

När man fyllt 4 år så är man välkommen att träna BJJ i vår grupp som vi kallar för Pyttekebaberna. Det passet är på Söndagar klockan 10.00 med Coach Robson. 
När man fyllt 8år tills dess man kommer till tonåren så rekommenderar vi att man tränar i vår barngrupp. Målet med träningen är att den ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.

Träningen är utformad så att barn kan lära sig bjj och få ett livslångt intresse för vår idrott men även idrottandet i stort. Vi erbjuder barnen en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och tids nog bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra. Förutom grunderna i brasiliansk jiu-jitsu så får barnen lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.

När barnen är redo så försöker vi fasa in dem i tävlingsverksamhet genom att åka på tävlingar i närheten. Resultatet på tävlingarna ges liten uppmärksamhet utan vi fokuserar på vad vi behöver lära oss för att bli bättre och för att träffa andra utövare av BJJ. Huvudtränare för barngruppen är Pär Friberg (båda svartbälten i BJJ)

UnGdomsgruppen

I samarbete med Södertäljeprofilen Renio Poli, som bl.a. är en av de drivande bakom projektet Team Favela, så har Telge BJJ&MMA startat upp en ungdomsverksamhet med syfte att få tonåringar att lära sig brasiliansk jiu-jitsu. Syftet är även att skapa en gemanskap och att få ungdomar att lära sig att vara förebilder både för sig själva och för andra samt att vara med och skapa en social förändring i Södertälje.

Vår ungdomsgrupp har egna pass i schemat för att få denna gemenskap och lätt kunna få nya ungdomar att känna sig som en del av gruppen. Förutom dessa pass så är ungomarna med på basic passen och på våra SW pass och på vuxenpassen då de lärt sig grunderna. Det innebär att du som medlem av Ungdomsgruppen tränar ungefär tre gånger per vecka. Huvudtränare för ungdomarna är Pär Friberg (svart bälte) och lagledare är Renio Poli.

Tuff träning, disiplin, omtanke och massor med glädje!

UNGDOMSGRUPPEN ÄR TYVÄRR PAUSAD TILLSVIDARE!